Panduan Cara Ternak Jalak Putih

Cara ternak jalak putih - Populasi burung jalak putih kini ini sangat memprihatinkan sekali, sehingga perlu adanya tindakan untuk melestarikan keberadaan burung jalak putih tersebut. Burung jalak putih termasuk burung langka yang di lindungi oleh pemerintah Indonesia. Dengan keinginan sanggup terjaga kelstariannya. Dari namanya burung ini mempunyai bulu berwarna putih di seluruh tubuhnya dan terdapat sedikit warna hitam pada sayapnya.

CARA MEMBEDAKAN JENIS KELAMIN
Dari postur tubuhnya, burung jalak putih jantan maupun betina mempunyai postur badan dan warna bulu yang hampir sama. Ada cara khusus untuk mengetahui jenis kelamin burung jalak putih yaitu dengan melihat bab dubur burung tersebut. Bulu yang menutupi bab dubur ditiup maka akan kelihatan dubur burung tersebut. Burung jalak putih jantan akan tampak warna hitam pada duburnya, sedangkan untuk yang betina terdapat warna merah pada duburnya. Jelas tidaknya warna dubur tersebut tergantung pada usia burung, dimana untuk burung yang masih muda warna agak kurang jelas, semakin bau tanah usia burung tersebut warnanya akan semakin jelas.

CARA MENJODOHKAN
Sebelum di masukkan ke sangkar penangkaran perlu diadakan proses penjodohan dulu biar tidak terjadi perkelahian yang sanggup berakibat fatal yaitu burung yang kalah akan mati. Dalam proses ini burung jantan dan betina kita dekatkan selama kurang lebih 1 minggu. Hal ini dimaksudkan biar burung tersebut sanggup saling kenal. Tanda-tanda untuk burung yang sudah jodoh sanggup dilihat pada waktu burung tersebut tidur, yaitu berdampingan pada waktu tidur.
Jika sudah terlihat jodoh yaitu tidur berdampingan kedua burung tersebut siap untuk dimasukkan ke dalam sangkar penangkaran sebaiknya pada sore hari. Setelah dimasukkan di sangkar penangkaran jangan eksklusif ditinggal, dinantikan dulu kurang lebih selama satu jam untuk memastikan apakah burung tersebut benar-benar jodoh.

KANDANG PENAGKARAN
Kandang untuk ternak burung jalak putih yang ideal ialah 1m x 2m tinggi 2m. Di dalam sangkar di beri tanaman biar kelihatan alami sehingga burung akan merasa nyaman berada di kandang. Tempat mandi juga harus disediakan alasannya ialah jalak putih termasuk burung yang suka mandi. Untuk daerah sarang juga harus disediakan yaitu kotak terbuat dari kayu dengan ukuran 40cm x 30cm tinggi 30cm dan diberi lubang untuk keluar masuk burung. Di dasar sangkar perlu disediakan materi untuk sarang biasanya yang sering dipakai ialah daun pinus kering.
loading...

Archive